Contact

Mình luôn đọc toàn bộ email được gửi tới, tuy nhiên không phải lúc nào mình cũng có thể phản hồi ngay lập tức. Nhưng nếu bạn có điều gì đó muốn nói với mình thì hãy gửi qua khung dưới đây nhé, mình sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất có thể.

alexionguyenrtw@gmail.com

(+84) – 983691187