My Travel Stories


Cảm nhận thế giới qua góc nhìn của một anh chàng U40 nhưng tâm hồn U20. Lãng mạn, tươi đẹp nhưng vẫn giữ lại những gì chân thật nhất.


Latest Posts

Photograph

Video


“Success, like happiness, is the unexpected side effect of one’s personal dedication to a cause greater than oneself.”

— Viktor E. Frankl

alexionguyenrtw@gmail.com

(+84) – 983691187